producent makaronów Goliard

DOFINANSOWANIA Z UE

                 IV - w trakcie realizacji
 
                 nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL-03.03.00-24-08HA/16-00
                   wartość projektu:  1 358 897,85
                   kwota dofinansowania:  412 748,25

 


I - zakończony

nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.02-00-395/08-02
wartość projektu: 1861720,00
kwota dofinansowania: 750000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
II - zakończony
 
nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.04-00-554/09-00
wartość projektu: 1932828,92
kwota dofinansowania: 749842,57